Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘İŞLETME TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (GAZİ GÜDER)’ Category

 

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ :

Ekonomide üretim sürecinde girdi olarak kullanılan maddelerin fiyatlarındaki değişimleri toptancı aşamasında ölçen endekstir. Buna göre ÜFE, tarım, balıkçılık, madencilik, imalat sanayi ve enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su) ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçmektedir. 

 

Kaynak: Yukarıdaki bilgi, Gazi Güder’in İşletme Terimleri Sözlüğü’nden adlı kitabından ve çalışmasından alınmıştır. Kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayınlanması, paylaşılması, çoğaltılıp dağıtımı yasaktır. İzin ve konu ile ilgili bilgi için kendisine ulaşabilirsiniz.

Read Full Post »

 

 

İNFORM :

 Bakınız: “FORM”, “DEFORM”, “INFORM”, “REFORM”

 

 

 İNOVASYON : 

Yenilikler, yeni fikirlerdir.

  (daha&helliip;)

Read Full Post »

 

İMTİYAZ :   

Verilen kişi ya da kuruluş dışında başkalarına tanınmayan özel haklar ve ayrıcalıklardır.

 

İMTİYAZ ANLAŞMASI :  

Bir markanın belirli bir coğrafik bölgedeki kullanım hakkının belirli bir bedel karşılığında başka bir kuruluşa verilmesiyle ilgili yapılan sözleşmedir.

 

İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ :
Şirket esas sözleşmesinde yazılı olmak kaydıyla, sahiplerine temettü ödemesi, rüçhan hakkı kullanımı, oy hakkı gibi konularda ayrıcalık tanıyan senetlerdir.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

İLK GİREN İLK ÇIKAR :   

        
Genelde stoklarla ilgili yapılan işlemlerin maliyetlerini hesaplamada kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, satılan bir malın maliyeti hesaplanırken
(varsayalım ki 50 tane bisküvi satılmış olsun), bu maldan en eski tarihli olarak girip de satılmamış olanlardan başlanarak maliyetin hesaplanmasıdır.
FİFO olarak da adlandırılır.
 
İLMİHAL : 

 
İslam dininin kurallarını öğretmek için yazılmış kitaplara verilen addır.
 
 
 
İLMÜHABER : 

 
Resmi belge. Çeşitli kurumlarca gerektiğinde bir durumu belirtmek ya da bir olayı kayda almak üzere düzenlenen belgedir. Örneğin; “doğum ilmühaberi”, “ikametgah ilmühaberi” vb.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

 

 

 

 

 

İKRAZ :
Borç verme, ödünç verme anlamına gelir.
 
İKTİSADİ : 
“EKONOMİK” terimi ile özdeştir.
 
İKTİSAT : 
“EKONOMİ” terimi ile özdeştir.
 
İLETİŞİM : 
Bilgilerin değişik yollarla ya da aygıtlar aracılığıyla bir başka yere, noktaya aktarılması ya da bir başka noktadan alınmasıdır.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

 

 

 

İHTİYAÇ LİSTESİ : 

Genelde, siparişleri karşılamak üzere, elde var olan miktarlara göre eksik olan, yani dışarıdan satın alınacak malların, ya da yapılması gerekli üretimleri yapabilmek için eksik olan yarı-ürün ve hammaddelerin listesidir.

 

İHTİYAÇ  PLANLAMA  :

Üretimlerin yapılabilmesi, siparişlerin hazırlanabilmesi için hangi üretim aşaması ve hangi yarı-ürün üretimi için ne zaman hangi malzemelere ne miktarda ihtiyaç duyulacağının saptanması ve temini çalışmalarıdır.

 

İHTİYATİ : 

İlerisi düşünülerek önlem almak amacıyla yapılanlardır.

 

İHTİYATİ TEDBİR :  

İlerisi düşünülerek kesinleşmiş bir borcun ödenmeme olasılığına karşı önlem olarak borçlunun mal yada taşınmazlarına satılamaz kaydı konulması ya da haciz edilmesidir.

 

İKAME :

Bir başka şeyin yerine konulan, geçen, kullanılabilendir.

  (daha&helliip;)

Read Full Post »

 

 

 

 

 

İHBAR ETMEK :  

Suç olduğunu düşündüğü bir olay ya da suçluyu yetkili makamlara gizlice bildirmektir.

 

İHBARNAME :  

Bir olayı ya da oluşabilecek yasal bir gelişmeyi önceden haber verme, bildirimde bulunma belgesidir.

 

İHRAÇ :   

Dış satım demektir.

Yabancı ülkelere mal ya da hizmet satışı yapılması anlamına gelir.

Genel anlamı bir sistemin, yapının, topluluğun içinden bir şeyin dışarıya çıkartılması ya da gönderilmesidir.

 

İHRACAT :  

Yabancı ülkelere yapılan mal ya da hizmet satışlarının tümüdür.

  (daha&helliip;)

Read Full Post »

 

 

 

 

 

İDARİ BÜTÇE : 

İdari bölüm yada kuruluşlar için oluşturulan bütçedir.

 

İDEAL : 

Bütün üstün nitelikleri kendinde toplayandır.

 

İFA : 

Bir işi yapmak, yerine getirmek, ödemek.

 

İFLAS : 

Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan bir firmanın durumudur.

  (daha&helliip;)

Read Full Post »

 

 

 

 

 

 

 

İÇ DAĞITIM :          

Kiler yada depodan İşletmelere (şube, departman) mal çıkılması, teslim edilmesi anlamına gelir. (Transfer olarak da adlandırılır) 

 

İÇ DAĞITIM BELGESİ :         

Kiler yada depodan İşletmelere (şube, departman) mal çıkılmasını, teslim edilmesini kayda almak üzere hazırlanan belgedir. Alan ve veren kişiler tarafından imzalanır. Birlik komutanı yada orduevi müdürü tarafından onaylanır. Kantinler ve orduevleri için yönetmelikler gereği birbirinden farklı formlar kullanılır.   

 

İÇECEK : 

Bakınız : “YİYECEK”. Turizm ve otelcilik sektöründe (otel, motel, restoran, bar vb. yerlerde) kullanılan bir terimdir.

Kendine yada sektöre özel tanımlamaları ve ölçütleri olduğu için anlamı alışılagelmiş anlamından biraz farklıdır. Örneğin içeceğin tanımı olarak, “GAZLI VE KAPAKLI HER ŞEY İÇECEKTİR” şeklinde bir tanımlama yapılır. Örneğin portakal suyunu ele alalım. Eğer portakal sıkılarak portakal suyu elde edilmiş ise “YİYECEK” tir. Eğer kapalı şişede alınıp satılıyorsa “İÇECEK” tir. Bu durum bildiğimiz “içilecek su” içinde aynıdır.

Yiyecekte buna benzer daha fazla bir tanımlama yoktur. Örneğin hamburgeri pakette alıp pişirip satın yada kendi bünyenizde üretip pişirip satın kavram olarak bir şey değişmez.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

 

 

 

İADE : 
Bir firmadan alınan malın (malların) aynı değerler (fiyatlar) üzerinden malı satan firmaya geri verilmesidir.
Bakınız : “İADE FATURASI”. “İADE İRSALİYESİ”.
 
İADE  FATURASI  :
Satılan veya alınan bir malın geriye iadesi için kesilen faturadır. Olağan faturadan farkı iade faturasındaki fiyatların malın alındığı fiyatla birebir aynı olması zorunluluğudur.
 
İADE  İRSALİYESİ  :  
Alınan mal  veya satılan malların  iadesi için kullanılan irsaliye veya bu işlemin yapılmasıdır. İrsaliyenin üzerinde iade olduğu belirtilmek zorundadır. İade işlemlerinin kendine özgün yasal veya özel kuralları ve zorunlulukları vardır. Alış irsaliyesi gibi işlem yapılmasına rağmen stoka girişi dışındaki etkilemeleri, raporlara girişi ve değerlemeleri farklıdır. Örneğin satış miktar ve tutarından düşülmesi gerekir, ancak stoka dönüş fiyatı stokların o andaki hareketli ortalama fiyatından olmak durumundadır.
 
İBLAĞ : 
Bir şeyin miktarını yada tutarını tamamlamak. Genelde tam sayıya tamamlamak olarak belirtilebilir.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

Older Posts »

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 247 takipçiye katılın