Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Posts Tagged ‘anayasal hak’

” …………
Daima mücadeleci ve onurlu bir ruha sahip oldum. Kendimi hiç engelli, hele sakat, özürlü olarak hiç değil görmedim: Asla anlamlandırmadım neden tek tek bireylerin, aynı standartta olmaları gerektiğini? Niçin bu anlamsız koşullanma? Asıl sorun yürüyememem değil, genelin yürüyor olması ve dolaysıyla bu hiyerarşik bakış içerisinde genel şablonun içerisinde yer alamamamız. Dolayısıyla tabi ki de engel, bir toplumun talep ettiği fonksiyonlar değil, o bireyin yetenekleri arasındaki farktır.
Reklamlar

Read Full Post »