Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Posts Tagged ‘gelir denetçisi’

 

İMTİYAZ :   

Verilen kişi ya da kuruluş dışında başkalarına tanınmayan özel haklar ve ayrıcalıklardır.

 

İMTİYAZ ANLAŞMASI :  

Bir markanın belirli bir coğrafik bölgedeki kullanım hakkının belirli bir bedel karşılığında başka bir kuruluşa verilmesiyle ilgili yapılan sözleşmedir.

 

İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ :
Şirket esas sözleşmesinde yazılı olmak kaydıyla, sahiplerine temettü ödemesi, rüçhan hakkı kullanımı, oy hakkı gibi konularda ayrıcalık tanıyan senetlerdir.

(devamını oku…)

Read Full Post »

 

 

 

 

 

 

 

Gazi GÜDER

Bilg. Yük. Müh.

 

GELİR : 

Bir kişi yada şirkete herhangi bir şekil yada nedenle olan her türlü girdidir. Parasını ödenerek alınan mal buradaki girdi anlamına gelmez. Ancak promosyon olarak bedel ödenmeden alınan mal ise bu gelir anlamına gelen girdi sayılır. Kira geliri, satışlardan gelirler, maaş geliri, satış primi vb.

“HASILAT” terimiyle özdeştir. Bakınız : “HASILAT”.

 

GELİR  DENETÇİSİ :            

İngilizce “INCOME  AUDITOR” kelimelerinden Türkçeye geçmiştir.

Özellikle otelcilik sektöründe kullanılan bir terimdir. “Gelirler kontrolörü” olarak da adlandırılabilir. Gerek oda gerekse tüm işletmelerin yada departmanların satışlarını, satış evraklarını, bunların tahsilatlarını, tahsilat şekillerini, bunların satışlarla uyumluluğunu, satışların ve tahsilatlarının muhasebe kayıtlarına doğru ve tam olarak işlenip işlenmediğini denetlemekle görevlendirilmiş kişidir.

 

GELİR KAYNAĞI : 

Gelir (para) getiren, sağlayan yer, bölüm, taşınmaz yada bunu gerçekleştiren eylemler, faaliyetlerdir.

 

GELİR ORTAKLIĞI : 

Köprü, baraj vb. kamu yapılarının gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin belirli koşulları yerine getirerek ortak olması şeklinde ortaya çıkan ortaklıktır.

  (devamını oku…)

Read Full Post »