Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘GAZİ GÜDER’ Category

 

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ :

Ekonomide üretim sürecinde girdi olarak kullanılan maddelerin fiyatlarındaki değişimleri toptancı aşamasında ölçen endekstir. Buna göre ÜFE, tarım, balıkçılık, madencilik, imalat sanayi ve enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su) ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçmektedir. 

 

Kaynak: Yukarıdaki bilgi, Gazi Güder’in İşletme Terimleri Sözlüğü’nden adlı kitabından ve çalışmasından alınmıştır. Kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayınlanması, paylaşılması, çoğaltılıp dağıtımı yasaktır. İzin ve konu ile ilgili bilgi için kendisine ulaşabilirsiniz.

Read Full Post »

Yabancı merakımız artış yapmayı bıraktı, onları da, zirveyi de geçti.

Çok okumuş anlı şanlı insanlarımız, dahi profesörlerimiz bile o denli yabancı kaşığına meraklılar ki; gavurca bir şeyler söyleyince doğru söylediklerini sanıyorlar.

Kalktık nerdeyse her yere arena adını vermeye başladık.

En tuhafı da futbolyerlerine (stadyum – ki Türkçede böyle insanların bir araya geldikleri yerleri pazaryeri, panayıryeri vb. şekilde  ifade ederdik) arena dediler.

Türk Telekom Arena, Şanlıurfa Gap Arena, vb. vb.

Futbolyerinde ne yapılır? (daha&helliip;)

Read Full Post »

 

 

İNFORM :

 Bakınız: “FORM”, “DEFORM”, “INFORM”, “REFORM”

 

 

 İNOVASYON : 

Yenilikler, yeni fikirlerdir.

  (daha&helliip;)

Read Full Post »

 

İMTİYAZ :   

Verilen kişi ya da kuruluş dışında başkalarına tanınmayan özel haklar ve ayrıcalıklardır.

 

İMTİYAZ ANLAŞMASI :  

Bir markanın belirli bir coğrafik bölgedeki kullanım hakkının belirli bir bedel karşılığında başka bir kuruluşa verilmesiyle ilgili yapılan sözleşmedir.

 

İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ :
Şirket esas sözleşmesinde yazılı olmak kaydıyla, sahiplerine temettü ödemesi, rüçhan hakkı kullanımı, oy hakkı gibi konularda ayrıcalık tanıyan senetlerdir.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

İLK GİREN İLK ÇIKAR :   

        
Genelde stoklarla ilgili yapılan işlemlerin maliyetlerini hesaplamada kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, satılan bir malın maliyeti hesaplanırken
(varsayalım ki 50 tane bisküvi satılmış olsun), bu maldan en eski tarihli olarak girip de satılmamış olanlardan başlanarak maliyetin hesaplanmasıdır.
FİFO olarak da adlandırılır.
 
İLMİHAL : 

 
İslam dininin kurallarını öğretmek için yazılmış kitaplara verilen addır.
 
 
 
İLMÜHABER : 

 
Resmi belge. Çeşitli kurumlarca gerektiğinde bir durumu belirtmek ya da bir olayı kayda almak üzere düzenlenen belgedir. Örneğin; “doğum ilmühaberi”, “ikametgah ilmühaberi” vb.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

 
Öğrendim ki… Kimseyi sizi sevmeye zorlayamazsınız. Kendinizi sevilecek insan yapabilirsiniz, Gerisini karşı tarafa bırakırsınız.
  

Öğrendim ki… Güveni geliştirmek yıllar alıyor, Yıkmak bir dakika.
 
 Öğrendim ki… Hayatında nelere sahip olduğun değil Kiminle olduğun önemli.
  

Öğrendim ki… Sevimlilik yaparak 15 dakika kazanmak mümkün Ama sonrası için bir şeyler bilmek gerek.
 
(daha&helliip;)

Read Full Post »

 

 

 

 

 

İKRAZ :
Borç verme, ödünç verme anlamına gelir.
 
İKTİSADİ : 
“EKONOMİK” terimi ile özdeştir.
 
İKTİSAT : 
“EKONOMİ” terimi ile özdeştir.
 
İLETİŞİM : 
Bilgilerin değişik yollarla ya da aygıtlar aracılığıyla bir başka yere, noktaya aktarılması ya da bir başka noktadan alınmasıdır.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

Older Posts »